Cho thuê xe

Địa chỉ: 59-61 Nguyễn Huy Tưởng, THanh Xuân, Hà Nội

Kho hàng: Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên.

Điện thoại: 0986.989.626